Gyertyaszentelő Boldogasszony Napja

OVIS MISE - 2012.február 2. 16.30 - Szent Lipót templom

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.
A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” a gonosz, rossz szellemek ki ne cseréljék. Amikor a fiatal anya először ment templomba az ún. egyház-kelőre vagy avatásra, szintén gyertyát vitt a kezében.
Gyertyát égettek a súlyos beteg és a halott mellett is. Tápiószentmártonban (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) a haldokló kezébe szentelt gyertyát adtak, „hogy annak fényénél múljon ki a világból”. Mindenszentek és halottak napján, de más nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyát. A vallásos néphit szerint vihar, ég-zengés, villámlás és jégeső alkalmával is szentelt gyertyát kell gyújtani.

Kedves Szülők!

16.20 -kor a  templom előtt gyülekezünk, ahol kiosztjuk a gyermekek  gyertyáit. Kérjük a szülők hozzák magukkal a család számára szentelendő gyertyákat.   A templom előtt lesz a tűz- és gyertyaszentelés, majd égő gyertyákkal körmenet a templom körül. A szentmisében a gyermekek is aktívan részt vesznek, melyre nagy örömmel készülnek – ének, ima, felajánlás.

Urunk bemutatásának ünnepe az Isten szándéka szerinti találkozások ünnepe is.

Ezt a napot 1997-ben II. János Pál pápa a megszentelt élet, vagyis a szerzetesi élet napjának nyilvánította.