Kölcsöntankönyvek visszaadása

2014. június 19. , csütörtökig.

Tisztelt szülők!

 

Mivel elég sok kérdés merült fel a tankönyvek visszahozásával kapcsolatban, így megpróbálom pontokba szedni a tudni valókat.

 

–          Idén azokat a tankönyveket a titkárságra kell visszahozni, amiket tőlem vettek fel év elején vagy az előző tanévekben.

–          A könyvtárba kell visszavinni a szépirodalmi könyveket és azokat a tankönyveket amiket év közben vettek fel a diákok Péter bácsitól.

–          Az első osztályosoktól tudtommal a két osztályfőnök már visszaszedte azt a 3 tankönyvet, amit visszakellett. Ezek az olvasókönyv, énekkönyv és a természetismeret.

–          2., 3. és 4. osztályosoknak nem kell visszahozniuk semmit, mert ők még a régi rend szerint kapták meg tanév elején.

–          5. évfolyamtól felfelé vissza kell hozni azokat a tankönyveket, melyek a következő tanévben már nem kellenek a tanuláshoz, tehát befejezték az anyagot az adott évfolyamon.

–          Az 5. és 9. évfolyamos könyveket szigorúan ellenőrzöm, azokban firkálás, aláhúzás nem lehet. Amennyiben a könyv megrongálódott, azt ki kell fizetni!

–          Az érettségizőknek a tankönyveken kívül le kell adniuk az atlaszokat, függvénytáblát, matematikai feladatgyűjteményeket is. Mindent.

A tankönyv visszavétel során már több tanulónál is visszaadtam könyvet, amibe bele volt írva, vagy alá volt húzgálva. Ezeknek a könyveknek az árát az iskola pénztárába be kell fizetni.

Ebben a  táblázatban találják a tankönyvek árait.

 

 

üdvözlettel

 

Fesztóry Zsuzsanna

iskolatitkár