A két tanítási nyelvű képzés

Milyen a képzés és kinek ajánljuk?

Iskolánk 2003-ban indította első öt évfolyamos angol két tanítási nyelvű osztályát, a katolikus iskolák között elsőként Budapesten. A mai világban egyre fontosabb szerepet kap a nyelvismeret, megnyíltak a diákok előtt a külföldi egyetemek, de több magyar felsőoktatási diploma megszerzéséhez is két középfokú nyelvvizsgára van szükség.

A HVG Középiskolai rangsor-2015 c. kiadványában két tanítási nyelvű képzésünk országos 1. helyen szerepel az érettségi eredmények alapján.

A program főbb jellemzői:

Az ötéves képzés első évének középpontjában az angol nyelv elsajátítása áll. Diákjaink heti 18 órában, három angol tanár vezetése mellett tanulják a nyelvet. Az év során négy alkalommal adnak számot haladásukról házi vizsga keretében, melyből az utolsó vizsga B1-es szintvizsga (a középszintű érettségi szintjénél egy picit feljebb), melynek letétele a kéttannyelvű osztályban való továbbhaladás feltétele. A nyelvi szint mérésére Cambridge típusú vizsgafeladatokat használunk, mely az egyik legszínvonalasabb angol nyelvvizsga. Az angol mellett csökkentett óraszámban tanulnak még magyart, matematikát, hittant, történelmet és informatikát, és természetesen jelen vannak a készségtárgyak is. A matematika és hittan tárgyak – bár ebben az évben még magyarul zajlanak- egyben angol nyelvű alapozásként is szolgálnak az elkövetkező tanévre.

A “0. évfolyam” (9. osztály) sikeres teljesítése után kezdik meg a diákok gimnáziumi tanulmányaikat, ami abban különbözik a hagyományos osztályokétól, hogy három tantárgyat – a matematikát, a hittant és a történelmet- angol nyelven tanulják, angol óráik száma pedig emelt szinten marad (heti 5 óra, melyből kettőt anyanyelvi lektor tart).

A negyedéves házi vizsgák rendszere végig kíséri gimnáziumi tanulmányaikat:

  1. évfolyamban írásbeli vizsgát tesznek az angolul tanulandó tárgyakból, majd év végén újabb szintvizsga B2 szinten (First Certificate), melynek letétele szintén az angol nyelvű évfolyamban való továbbhaladás feltétele.
  2. évfolyamban írásbeli és szóbeli vizsga az angolul tanulandó tárgyakból.
  3. évfolyamban új tantárgy lép be angol nyelven, az angol nyelvi civilizáció. A diákok a negyed éves vizsgákon csak szóban vizsgáznak. Mivel tapasztalataink szerint a diákoknak a szóbeli megnyilvánulások okoznak nagyobb problémát, erre tesszük a hangsúlyt a második negyedéves vizsgán: történelemből és hittanból számolnak be tudásukról szóban. Év végén pedig az utolsó szintvizsga következik, mely C1 szintű, a Cambridge Advanced szintnek felel meg.
  4. évfolyamban a diákok már az érettségire készülnek, ezért az első negyedévben egyetlen tárgyból, angol nyelvi civilizációból adnak számot tudásukról, csak szóban, mivel az érettségi követelmény is ez. A kéttannyelvű érettséginek törvényi előírásai vannak: két tantárgyból kötelező angolul érettségizni, valamint angolból kötelezően emelt szintre kell menni. Az eredmények is ennek megfelelően szabályozottak: ha a diák emelt szintű angol érettségije 60%-os eredmény felett sikerül és két angolul tanult tárgyból eredményesen vizsgázik angolul, bizonyítványa egy C típusú komplex felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű okirattá válik. Amennyiben az angol nyelvi érettségit nem sikerül 60% felett megírni, az érettségi bizonyítvány egy középfokú  C típusú komplex nyelvvizsgával lesz egyenlő. Erre elég kis esély van, mert az emelt szintű érettségi szintjét (B2) már a 10. évfolyam végére elvárjuk diákjainktól.

Házi vizsgáink célja a két tanítási nyelvű évfolyamokon, hogy diákjaink gyakorlatot szerezzenek az idegen nyelvű vizsgahelyzetben, és az érettségin ne érje őket meglepetés. A szaktárgyi vizsgák követelményei az érettségi formai és tartalmi követelményeihez igazodnak, minden évfolyamban a kötelező tananyag erejéig.

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Olyan diákoknak,

– akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és szívesen tanulnak nyelvet

– akik képesek küzdeni és nagy kitartással rendelkeznek

– akik szorgalmasak és képesek nagy mennyiségű tananyag elsajátítására

– akik humán beállítottságúak és vállalják, hogy az öt év alatt végig hangsúlyos marad a nyelvtanulás az életükben, ha személyes érdeklődésük más irányba viszi őket (pl. természettudományok vagy reál tantárgyak), azt a két tannyelvű képzés terhelésén felül kell tudniuk vállalni

– akik kellő önfegyelemmel és intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy kibírják, hogy egy évvel később érettségiznek, mint a többiek, ezért egy évvel több időt kell eltölteniük középiskolai keretek között. Ennyi idős korban – a személyes érettségből fakadóan- a diákok már vágynak az egyetemi lét szabadságára.

A két tannyelvű képzésben részt vevő diákjaink közül többen is a felsőfokú angol nyelvvizsga mellé 13. végére középfokú nyelvvizsgát szereznek a választott 2. idegen nyelvből.

Ellenjavallatok:

– reál vagy természettudományos érdeklődés, mely már általános iskolában megmutatkozik

– ha a szülő vágyik a gyermek angol nyelvismeretére és nem a gyermek maga (a szülő saját nyelvi hiányosságaiból fakadó hátrányoktól szeretné gyermekét megkímélni)

– ha a diák nem szeret tanulni, a tanulást inkább kötelességtudatból csinálja, mint tudásvágyból

– nem ajánljuk a két tanítási nyelvű képzést olyan diákoknak, akik valamilyen tanulási nehézséggel vagy annak maradványtüneteivel küzdenek (diszlexia, diszgráfia)