Semjén Zsolt beszéde iskolánkról

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr beszéde 2011 szeptember 1-jén, a Szent Benedek Katolikus Iskolaközpont megnyitásán.

sem-nagy

„Főtisztelendő atyák, mélyen tisztelt főhercegi pár, kedves tanári kar, kedves gyerekek, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim!

Úgy alakult, hogy – ha jól emlékszem 1992 óta működünk együtt Habsburg Mihály kérésére és invitálására az iskola ügyében – és meg kell hogy mondjam, emberileg nézve szinte kilátástalan volt ennek az iskolának a története.

A minisztérium bürokratáinak a packázásától kezdve, a különböző önkormányzatok köjálosainak akadékoskodásán át ezer és ezer nehézség, beleértve sokszor bizonyos egyházi értetlenséget is. Dehát a keresztény ember megtapasztalhatja, hogy az életünk története csodák története, és ennek az iskolának a léte, és az, hogy ebbe az épületbe most átmehetünk, valóban csoda. A Gondviselés működésének kézzelfogható bizonyítéka, az, amit Szent Pál mondott, hogy „Isten ereje a mi erőtlenségünkben válik nyilvánvalóvá”.

És azt is meg kell mondanom, hogy kezdetektől fogva, azért is éreztem úgy, hogy támogatni kell ezt a gondolatot és ezt az iskolát, mert mélységes történelmi tapasztalat van amögött, hogy ha az egyházi iskolák ügye előrehalad, akkor az egész ország ügye is előrehalad. Az egész szentistváni tanulság talán megfogalmazható úgy is, hogy ami jó az Egyháznak, az jó az országnak, és ami jó az országnak, az jó az Egyháznak. Arra gondolok, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül, mindenkinek az az épeszű érdeke, hogy olyan emberek jöjjenek ki az iskolából, akikben a szeretet, a tudás, a jóindulat munkálkodik.

És ezért meg kell mondanom, hogy soha nem értettem / a saját szempontjukból sem/, azokat az egyházellenes erőket, amelyek eget-földet megmozgattak azért, hogy megakadályozzák egy iskola létrejöttét. Vagy például annak a létrejöttét, hogy betegápoló apácák dolgozhassanak kórházakban. Hiszen tisztán praktikus szempontból, függetlenül attól, hogy milyen világnézeti beállítottsága van valakinek. Hiszen mindenkinek szüksége van arra, hogy például a halálos ágyon egy olyan apáca ápolja, aki Isten és ember iránti szeretetből erre tette fel az életét. Nem pedig egy olyan valaki, aki azért van ott, mert éppen ott talált állást.

Tehát ebből az következik, hogy amikor az egyházi iskolák és az egyházi intézmények működnek, akkor onnan olyan gyerekek jönnek ki, olyan felnőttek, akik Isten és ember iránti szeretetből teszik azt, amit tesznek. És ez hasznára válik mindenkinek. És pontosan tudjuk azt, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, azzal a tudással, és azzal a lelkiséggel, amit itt kaptok, ti fogtok ülni az életnek a hatalmi helyein. Lesznek sokan közületek, akik különböző szinteken az országot, a városukat, a falujukat fogják irányítani. Biztos lesznek olyanok, akik az ország vezetői közé fognak emelkedni. És ezért az országnak az érdeke, mindannyiunknak az érdeke, a hazánk érdeke, hogy olyan emberek kerüljenek ki az iskolákból, akik nemcsak a tudás hatalmával lesznek felvértezve, hanem azzal a lelkülettel is, ami az Isten és a felebaráti szeretetről szól. És hadd biztosítsam itt az iskolát az állam nevében arról, hogy pontosan tisztában vagyunk az egyházi iskolák jelentőségével. És pontosan tudjuk azt, hogy teljességében kell elismerni az egyházi iskolák szolgálatát.

Ha megnéztek egy iskolát, például a Szent Benedek Iskolaközpontot, egy egyházi intézményt, akkor azt láthatjuk, hogy természetesen egy valóság, de két aspektusa van: egyfelől, mint egy vallási intézmény, természetes, hogy a trancendens világra irányul, ahol az állam feladata a vallásszabadság biztosítása. Annak a biztosítása, hogy azt a lelkiséget, amit az Egyház és a tanári kar közvetít felétek, szabadon, minden korlátozás nélkül megélhessétek. Tehát az Egyház szabadságának a biztosítása.

De másfelől, de egy egyházi intézmény, mint ez az iskola, nemcsak vallásos embereknek a közössége, hanem egyúttal közfeladatok átvállalói és fenntartói. És mint közfeladatot átvállaló intézményt, az államnak pontosan ugyanúgy kell finanszíroznia, mint a hasonló feladatot ellátó állami intézményt.

És ezért tehát a mostani kormány teljességében elismeri az egyházi iskolák szolgálatát.

Ezért egyfelől teljes mértékben biztosítja a vallásszabadságot, hogy a katolikus hit letétemény továbbadása sértetlenül megtörténhessen, és nyilván az állam nem illetékes abban, hogy vallási kérdésekbe szóljon bele.

Másfelől,  mint közfeladatot ellátó intézményt, teljes mértékben köteles az állam finanszírozni. És örömmel jelentem, hogy meghoztuk azokat a törvénymódosításokat, amely megszüntetett minden diszkriminációt, és az egyházi intézmények, így a Szent Benedek Iskolaközpont is pontosan megkapja azt a finanszírozást, mint az összes többi állami és önkormányzati, ugyanilyen közfeladatot ellátó intézmény.

És befejezésül, ha megengeditek, még egy gondolatot elmondanék. A Katolikus Egyháznak a nagyszerűsége nyilvánul meg abban, hogy sokféle lelkiség van. Sokféle szerzetesrend van, sokféle lelkiségi irányzat. És mégis megvan az egység a közös hitben. A hitletéteménynek a közös elfogadásában. De ezen belül különböző lelkiségek vannak. És ezért a katolikus hagyomány megcsonkítását jelentené, hogy ha valaki azt állítaná, hogy csak bencés iskola kell. Csak ferences iskola kell. Csak piarista iskola kell. Nem. A Katolikus Egyházban sok lelkiség van. És ennek a sok lelkiségnek az a jó, hogy ha minél inkább meg tudnak jelenni ezek a lelkiségek. Az a jó, ha mindenki megtalálja a saját benső világának, adottságainak megfelelő iskolát. És az, hogy a Szent Benedek Iskolaközpont,a Krisztus Légiója Szerzetesrend irányításával megszületett, és mostmár zavartalanul működhet, ez biztosítja azt, hogy ez a sajátos karizma, ami a Krisztus Légiója Rendnek a karizmája, olyan értékeket hozzon létre, ami mindannyiótoknak a szellemi, lelki, spirituális fejlődését lehetővé teszi.

És adja meg a Jóisten a Szentlélek bölcsességét, hogy ezek alatt az évek alatt, amit itt a Szent Benedek Iskolaközpontban tölthettek, olyan tudást, és olyan lelkiséget szívjatok magatokba, hogy amikor 10, 20, 30 év múlva az élet hatalmi posztjain fogtok állni, akkor kamatoztassátok ezt a tudást az Egyház és a haza javára.

Én ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a magyar kormány nevében azt a szolgálatot, amelyet a tanári kar, az atyák és a szülők tesznek az Egyháznak, és ezen keresztül a hazának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

sem-deak