A Szent Három Nap eseményei

Nagyhét eseményei a kamaraerdei kápolnában. Imádkozzunk együtt!

Egyházi évünk, és egyben Húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő Nagyhéttel.

Mindenkit szeretettel várunk a Krisztus Légiója Kongregáció kamaraerdei plébániájára, hogy együtt ünnepelhessünk!

A Szent Három Nap liturgiáinak időpontjai:

  Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvétvasárnap Húsvéthétfő
Zsolozsma 9.30 9.30
Triduumos
beszéd
14.45 10.00
Szentmise/
Liturgia
18.00 18.00 20.00 9.00 9.00
Szentség-
imádás
Mise után
24.00
10.00-14.00
Keresztút 14.00
Gyóntatás 16.30-17.30 10.30-12.00

 

Nagycsütörtökön emlékezünk az Oltáriszentség és a papi rend szentségeinek alapítására. A szentmisén majd két szín alatt áldoztatjuk a kedves híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ez után lesz lehetőség, a Getszemáni-kertben (Mária-teremben) – Jézushoz társulva – csendes virrasztásra, melyre számítunk feliratkozásotokra mostantól egészen csütörtökig a sekrestyénkben kitett íven.

Nagypénteken délután keresztutat járunk. Az esti szertartáson emlékezünk Urunk Jézus szerető keresztáldozatára a Passióval, a kereszt leleplezésével és a kereszthódolat szertartásával. Ezt követi a szentáldozás. Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombaton reggel közös zsolozsmázásra és elmélkedésre várjuk a kedves híveket. A sötétben kezdődő vigíliai-szertartások tűzszenteléssel indulnak és az igeliturgiával folytatódnak, melyet az allelujás szentmise és a feltámadási körmenet követ. A körmenetre mindenki hozzon gyertyát magával. A nagyszombati ünnepi szertartás, illetve a húsvétvasárnapi mise után lesz ételszentelés.

A liturgiában szolgálókat próbára hívjuk minden nap fél órával a szertartások kezdete előtt, illetve nagycsütörtökön 14:00-re és nagyszombaton 10:30-ra.