Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintésének lehetőségéről

A kijavított középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatokat 2019. június 3-án, kedden 8.00-16.00 óra között lehet megtekinteni a könyvtárban.

A vizsgadolgozatok nem vihetők el. A vizsgázó a dolgozatokról másolatot (pl. fénykép) készíthet vagy fénymásolatot (10Ft/oldal) kérhet.

A vizsgázó a dolgozat értékelésével kapcsolatban észrevételt tehet. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 2019. június 4-én 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolni kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.