“Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!”

Dr. Varjú Imre atya tanúságtétele a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából diákjaink egy szép és tartalmas előadást hallgathattak meg Dr. Varjú Imre atyától.

A most 83 éves Imre atya az 1956-os történések idején, frissen felszentelt papként tartotta a lelket a kórházakban fekvő sebesültekben, áldoztatott, gyóntatott, újszülötteket keresztelt. Sokszor testi épségét kockáztatva tett hitéről tanúbizonyságot, vállalva a veszélyt. Paptársaival szórólapokat sokszorosított, azokon tájékoztatták a vidéken szolgáló papokat arról, mi történik a fővárosban. Később ezért bebörtönözték őket, ám hitükhöz ragaszkodva tartották a lelket a rabtársaikban és a börtönökben, ahol megfordultak, mindvégig miséztek. Későbbi szabadulása után is megfigyelés alatt tartották, ezért sokáig nem szolgálhatott a fővárosban.

Imre atya ma már nyugalmazott papként szolgál a pestszentlőrinci Ibolya utcai kápolnában. Iskolánk diákjai előtt tett tanúságtétele mély nyomott hagyott mindenkiben. 

Beszteri Zsuzsa, egy diákunk édesanyja, aki sokat segített a nap megszervezésében, így ír:
“Köszönöm Imre atya és a magam nevében is a lehetőséget. Imre atyának is élmény volt, hogy mennyire figyeltek a diákok, illetve ahogy a végén odamentek hozzá megköszönni a tanúságtételt, különösen az a fiatalember hatotta meg, aki elmondta neki, hogy megsiratta Imre atya történetét.”

Hálásan köszönjük Imre atyának, hogy diákjaink élőben hallgathatták meg az ő tanúságtételét.
Isten áldja őt ezért is!

Imre atya a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Duna televízión is mesélt az akkori történésekről.
http://www.mediaklikk.hu/video/utmutato-papi-hivatas-a-kommunizmus-evtizedeiben/

 

(Kép forrása: www.magyarkurir.hu)