Erasmus+ továbbképzések

 tanártovábbképzések a Szent II. János Pál Iskolaközpontban

 

Iskolánk 2018-ban 5 tanár külföldi továbbképzésére nyújtott be pályázatot a Tempus Közalapítványhoz. A pályázat kedvező elbírálása után a HU01-KA101-047285-ös számú szerződés alapján az Erasmus+ program keretében nyári továbbképzésen vett részt Halász Dániel Southamptonban Drámafoglalkozások a középiskolában címmel és Lányi Dorottya Cheltenhamben Történelemoktatás címmel. Papp Ágnes Corkban és Valkai Krisztina Oxfordban CLIL (Content and Language Intergrated Learning – tartalomalapú nyelvoktatás) módszertani kurzuson vett részt. Sajnos az ötödik tervezett továbbképzés a kiválasztott kolléga betegsége miatt meghiúsult.

A továbbképzésről visszatérve a résztvevők megosztották a tapasztalataikat, a megismert új módszereket a tantestülettel, különösen a munkaközösségeikkel, hozzájárulva így a kollégák módszertani megújulásához.

Halász Dániel kurzusát a drámapedagógia széles körben elismert szakemberei tartották, ami garanciát adott a magas színvonalra. Az iskolai színjátszókör idei munkájába és előadásába is sok ötletet épített be a továbbképzésen tanultak közül, ezen felül a 9. évfolyamos dráma órák keretében a kurzuson megismert dráma tanárok eTwinning (Act Out! – https://live.etwinning.net/projects/project/175816) nemzetközi, angol nyelvű együttműködésében is részt vett.

Lányi Dorottya nem csak a történelemoktatás módszertana terén szerzett tapasztalatokat, hanem a tantárgyi integráció terén is, mikor a történelmi helyszíneket meglátogatva ismerkedett azzal, hogy hogyan lehet az eseményeket, folyamatokat sok (földrajzi, történelmi, gazdasági, művészeti, irodalmi, néprajzi) szempontból megközelíteni tanulmányi kirándulások vagy táborok alkalmával, így hozva közelebb a diákokhoz az elmúlt korok eseményeit, a korabeli emberek életét, gondolkodását.

Papp Ágnes nagy hasznát vette a tanultaknak és angol nyelvi készségei fejlesztésének az iskola másik Erasmus+ programjában (Matematika az én világomban), melynek ő a koordinátora. Ennek célja a matematika oktatásában új módszereket keresni és tananyagot, segédeszközöket fejleszteni. Ő ebben az iskolák és oktatásfejlesztők közti angol munkanyelvű nemzetközi együttműködésben tette közkinccsé a kurzuson hallott és kipróbált módszereket.

Valkai Krisztina a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés nyelvi előkészítésével és a tantárgyak angol nyelven tanításával kapcsolatos új módszertani eljárásokkal ismerkedett, tantárgyakat szintén angolul tanító spanyol és olasz kollégák társaságában. Különös figyelmet fordítottak a 21. századi készségek (kommunikáció, együttműködés, kritikai gondolkodás, kreativitás) kialakítására alkalmas módszerekre, melyek bár időigényesebbek, a diákok motivációját jobban fenntartják és így a tanulást jobban elősegítik, mint a hagyományos módszerek.

A továbbképzések pozitív tapasztalatai alapján Iskolánk további pályázati lehetőségeket keres, nyári továbbképzésekre is és szakmai látogatásokra is külföldi iskolákba (job shadowing).