Központi felvételi vizsga 2021.január 23.

Központi írásbeli felvételi vizsga
2021 január 23. (szombat)

Kedves felvételiző Diákok!

A központi írásbeli vizsga 2021. január 23-án (szombat) 10 órakor kezdődik az iskolában. Kérünk minden felvételiző tanulót, hogy a vizsga megkezdése előtt 20 perccel, 9:40-ig már a kijelölt vizsgateremben legyen. A vizsgaterem az írásbeli behívón jelölve van valamint a folyosón is ki lesz függesztve a beosztás illetve segítünk, hogy mindenki a számára kijelölt teremben foglalja el a helyét.

Az iskolába való belépéskor a vészhelyzeti előírások érvényesek.

A vizsgázóknak, a testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés után, a számukra kijelölt vizsgateremben kell elfoglalni a helyüket. Egy-egy vizsgateremben maximum 10 fő lehet az érvényes biztonsági távolság betartása mellett. A beosztás és az ülésrend kialakítása eszerint történik.

A védőmaszk viselése a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező. Az iskola épületében, a folyosón, a mosdóban viszont kötelező a maszkot viselni.

Kérjük, hogy a diákok a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Általános információk:

A felvételi vizsgán a diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

10.00-10.45: magyar nyelvi feladatlap megírása

15 perc szünet

11.00-11.45: matematika feladatlap megírása

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Aki a szakértői vélemény alapján kedvezményre jogosult és ezt kérelmezte is, segédeszközt használhat és/vagy hosszabb idő áll rendelkezésre a dolgozatok megoldásához.

A vizsgán mobiltelefon, tablet, okosóra, stb. nem használható. A diákok a magukkal hozott mobiltelefont/mobiltelefonokat, okosórát, stb. kikapcsolt állapotban a tanári asztalra teszik.

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére 2021. január 29. 8:00 órától 16:00 óráig lesz lehetőség.

A kiértékelt feladatlapokról elektronikus úton (telefonnal) másolat készíthető. A megtekintésre online jelentkezési felületen kell bejelentkezni, hogy a nagyobb létszámú jelenlétet elkerüljük.

A bejelentkező felület az iskola honlapján keresztül lesz elérhető 2021. január 25 8.00 órától 2021. január 28. 18.00 óráig.

Észrevételek benyújtása:

A kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket legkésőbb 2021. február 1. 16.00 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre:

Észrevétel kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehető.

A központi felvételi eljárás írásbeli vizsgáival kapcsolatos értesítések küldése- vizsgabehívók, értékelő lap hitelesített példánya, az észrevételek elbírálása- kizárólag elektronikus úton történik.

– A január 28-án, csütörtökön 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik igazolt alapos ok miatt a január 23-i vizsgán nem tudtak részt venni.

– A második pótnapon – 2021. február 5. 14.00 óra – csak azok vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső igazolt ok miatt nem tudtak részt venni sem a vizsga napján sem az első pótnapon. Ebben az esetben a kérelem és az igazoló dokumentumok benyújtási határideje 2021. január 29. 16.00 óráig az e-mail címre.

MINDEN FELVÉTELIZŐ DIÁKNAK EREDMÉNEYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!