Szóbeli felvételi a gimnáziumba

 Iskolánkban a szóbeli meghallgatásra 2018. február 26-án kerül sor.

Minden jelentkezőnek a központi jelentkezési lapján feltüntetett e-mail címére küldünk értesítést a pontos időpontról.

Az iskolánkba felvételiző diákoknak és szüleiknek egy személyes találkozáson kell részt venniük. A meghallgatáson a jelentkező általános műveltségét, szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését vizsgáljuk. A szülők közben az iskola káplánjával beszélgetnek. A szóbeli meghallgatásra, kérjük, hozzák el az ellenőrzőt vagy az e-naplóból a kivonatot.

Értékelési szempontok

  • Első rész: központi írásbeli pontok (maximum 100 pont)
  • Második rész: hozott pontok (maximum 50 pont)
  • Szóbeli meghallgatás (maximum 50 pont)

Összesen: maximum 200 pont

Hozott pontok:

  • 6 évfolyamos képzésre: 5. év végi és 6. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatainak összege.
  • 5 évfolyamos képzésre: 5., 6., 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv jegyeinek összege osztva kettővel.

Szóbeli meghallgatás:

  • hat évfolyamos történelem/matematika emelt szintű képzés: profilnak megfelelő szakmai ismeretek: 20 pont / szövegértés: 10 pont / logikai képességek 10 pont /értékrendet felmérő beszélgetés 10 pont.
  • angol-magyar két tanítási nyelvű képzés: nyelvi készséget, logikát felmérő feladatok 20 pont / szövegértés: 10 pont /logikai képességek: 10 pont / értékrendet felmérő beszélgetés 10 pont.