25 éves jubileumi ünnepség

Számos média felületén található beszámoló iskolánk ünnepéről!

Iskolánk 25 éves jubileuma alkalmából 2019. október 22-én tartottuk

hálaadó szentmisénket,

mely az Iskolaközpont és a fenntartó Regnum Christi mozgalom közös ünnepe.

 A szentmisét Michael August Blume az Apostoli Szentszék követe, az apostoli nuncius celebrálta, névadónk, Szt. II. János Pál emléknapján.

Ünnepi programunk:

9.55 – 10.00      A vezetőség fogadja a vendégeket az iskola bejárata előtt található parkolóban.

10.00 – 10.20        Az egész iskolaközpont diáksága (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium)  énekkel fogadja a nuncius atyát az udvaron. Majd a   bejárat mellett a nuncius úr megáldja az iskolát segítő támogatók emléktábláját és a diákokat.

Vendégeinket az óvoda részhez vezetjük, ahol nuncius úr megáldja a kicsinyeket.

Ezt követően a díszterembe vonulunk, ahol a gimnazista fiatalok várnak.

10.20 – 11.20        Ünnepi szentmise az iskola dísztermében a gimnáziumi évfolyamok és a vendégek részvételével

11.25-11.50           Ünnepi beszédek a 25 éves évfordulója kapcsán:

– igazgató úr köszönti a részt vevőket

– Andreas Schöggl a Krisztus Légiója Kongregáció főtitkára

– Habsburg Mihály főherceg úr iskolánk támogatója

– Soltész Miklós államtitkár úr

11.50 – 12.00        Ünnepélyes díjkiosztó – az évfordulóhoz kapcsolódóan

– Hűség díj átadása

– Képzőművészeti  pályázat eredményhirdetése.

Megemlékezésünket számos média közreadta. Alább tekinthetők meg:

A hit és az összefogás gyümölcse – 25 éves a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont

Soltész Miklós: II. János Pál pápa sokat tett a szabadságért