Szeptemberi kezdésre

Ebédbefizetés és tankönyv átadás (frissítve!)

Tisztelt Szülők!

 

Tankönyvről:

1-3. évfolyam tankönyveit a szülők vehetik át szeptember 2.-án, szerdán 7.30-17.00 óráig.

4-13. évfolyam:

Fizetősök:

Szeptember 1., kedden a tanuló megkapja a tankönyveit, a számlát és  csekket, amit kérünk befizetni szeptember 15-ig. Kérem a szülőket, hogy a csekk befizetéséről az igazolás másolatát legyenek szívesek visszajuttatni az iskola titkárságára.

Nem tankönyvlistás könyvek: Átvétel a könyv megérkezte után, a könyv árának befizetésével a titkárságon.

Ingyen tankönyvesek:

Ingyen tankönyvre jogosultak szeptember 1-jén, kedden osztályonként tudják átvenni könyveiket. Akik kértek könyvet megvételre, kérem, hogy az iskola pénztárába fizessék be a tankönyv árát. A befizetéshez a tankönyvet is vigyék magukkal, amin a pénztáros aláírással és pecséttel érvényteleníti az iskolai tankönyv matricát, illetve törli a rendszerből a tanulótól a tankönyvet, így válik a könyv ténylegesen a tanuló tulajdonává.

Az ingyenesen átvett tankönyveket tanév végén vissza kell adni az iskolának, azokba CERUZÁVAL SEM szabad beleírni!

Az ingyen tankönyveseknek az igazolást október 10-ig kell leadniuk az iskolatitkárnak. Az igazolásnak a szeptemberi családi pótlékról kell szólnia.

Mindenkire vonatkozik:

Kérem, tudatosítsák gyermekeikben, hogy az átvételkor tételesen és alaposan nézzék át az átvett tankönyveket, mert utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni! Amennyiben az átvételkor hiányzik tankönyv a tanuló csomagjából, azt az átvételi elismervényen rögzítjük, és pótoljuk.

Tanulóbiztosítás:

Idén is lehet a tanulókra tanuló biztosítást kötni az iskolában, a szülői értekezletek idején az iskolatitkárnál. Ebben a tanévben a szokásos Szimba tanulóbiztosítás és a Groupama biztosító ajánlata közül lehet választani, kinek melyik szimpatikusabb. Az állami biztosítás csak 3-18. életévig érvényes minden diákra. Azon a napon, amikor betölti a tanuló a 18. életévét, megszűnik a Magyar Állam által kötött biztosítása. A biztosítók által adott ajánlat nagyon kedvező, érdemes megkötni.

 

Az ebédbefizetés időpontja: 2015.08. 25. kedden: 9-16 óráig

                                                             08.26. szerdán: 8-16 óráig.

A befizetést bárki megteheti, de fontos, hogy csak azok tudnak szeptember 1-től itt étkezni, akik ezeken a napokon fizettek be.

Pótbefizetés:  2015.08.31. hétfőn,: 8-16-ig. Az ekkor történt befizetéssel a diák csak szeptember 3-tól étkezhet.

Ebéd árak szeptemberre 22 nap:

óvodás teljes áru étkezés: 12.210,-

általános iskolás csak ebéd teljes áru: 9614,-

általános iskola támogatott étkezés: 4807,-

általános iskola ebéd és uzsonna teljes áru: 11.198,-

általános iskola ebéd és uzsonna támogatott: 5599,-

gimnazista csak ebéd teljes áru: 10.054,-

gimnazista csak ebéd támogatott: 5.027,-

gimnazista ebéd és uzsonna teljes áru: 11.660,-
gimnazista ebéd és uzsonna támogatott: 5830,-

Idén iskolánkban az érzékeny étkezés árai megegyeznek a normál étkezés áraival, így azok nem kerülnek külön felsorolásra.
Üdvözlettel: A Vezetőség