Levelek a szülőknek

Intézkedési terv

Intézkedési terv

Kedves Szülők!

A következőkben ismertetjük az Iskolaközpont helyi eljárásrendjét az EMMI által kiadott
intézkedési terv alapján.
Fokozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 1.  Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék
  iskolába, vigyék el a házi orvoshoz! Amennyiben a gyermeknél koronavírus gyanú,
  igazolt fertőzés van, vagy hatósági karantént rendeltek el, azonnal értesítsék
  Iskolaközpontunkat!
 2.  Iskolába érkezéskor a diákok a menza felőli bejáratot is használhatják, ahol a
  portához hasonlóan fertőtlenítés után léphetnek be az iskolába. A reggeli ügyeletes
  tanár biztosítja, hogy ne alakuljon ki csoportosulás és a gyerekek egymástól
  megfelelő távolságban várakozzanak a belépésre.
 3.  Az óvodának az iskola felőli bejárata zárva lesz, azon keresztül közlekedni nem
  lehet.
 4.  A szülők csak az udvarig kísérhetik gyermeküket. Ez alól kivételt képeznek az elsős
  diákok szülei, akik az első három tanítási napon az osztályterem ajtajáig kísérhetik
  gyermeküket.
 5.  Biztosítani szeretnénk, hogy az iskolába csak a diákok és az itt dolgozók
  tartózkodjanak, ezért a szülők csak rendkívüli esetben, az ügynek megfelelően
  szaktanárral, osztályfőnökkel vagy a vezetőséggel egyeztetve léphet be. Ekkor a
  fertőtlenítés és a maszk használata kötelező.
 6.  Egyéb esetben (tankönyvosztás) a portán leadott lista alapján jöhetnek be az
  épületbe. Ebben az esetben is kötelező a maszk használata.
 7.  Az iskola épületében diákok és az iskola alkalmazottjai számára a maszk használata
  mindenütt kötelező, kivéve a tantermekben és az ebédlőben.
 8.  Napközben a termekben a padokat, kilincseket is fertőtlenítjük. Ezenkívül
  folyamatosan biztosítjuk a szellőztetést a szaktantermekben és az iskola egész
  épületében.
 9.  A portánál, az óvodai bejáratnál és az ebédlő területén szenzoros kézfertőtlenítő
  automatát helyezünk el.
 10.  Biztosítjuk tanulóink számára, hogy az óraközi szünetekben a hátsó és az első
  udvart is használhassák. Ebben az időszakban az első udvar kapuja zárva lesz.
 11.  Javasoljuk, hogy minden gyermeknél legyen saját kézfertőtlenítő.
 12.  Az iskolában minden nap alapos, fertőtlenítő takarítást végzünk, az előírások
  maximális betartásával.
 13.  Amennyiben a gyermeknél a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük
  és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárás rend szerint dönt
  a további teendőkről, egyúttal értesítjük a szülőket is, akiknek feltétlenül meg kell
  keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, aki a megfelelő utasításokkal segíti
  őket a továbbiakban.
 14.  Ebben az esetben a gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
  kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia,
  azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 15.  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
  veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
  megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
  daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
  immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
  bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
  hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
  a részére előírt karantén időszakára.
 16.  Aki bármely külföldi országból tér vissza, két hétig ne jöjjön iskolába! Hiányzását
  igazoltnak tekintjük, de erről értesítsék az osztályfőnököt reggel 9-ig! Ezen időszak
  alatt az oktatást követnie kell a diáknak.
 17.  Mindennemű hiányzás (pl. önkéntes- vagy hatósági karantén) a jogszabályi
  előírásoknak megfelelően, beleszámít a hiányzott órák számába.
 18.  Ha bármilyen oknál fogva a diák nem tud iskolába jönni, azt az eddigieknek
  megfelelően 9 óráig jelezni kell az osztályfőnöknek.

Kérjük, ezeket a pontokat gyermekeikkel ismertessék, hívják fel figyelmüket a rendszeres
kézmosásra, különösen étkezés előtt, mosdóhasználat előtt-után, és a megfelelő távolság
betartására!
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az operatív törzs utasításait, a helyi biztonsági előírások
betartását és amennyiben szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket.
Számítunk együttműködésükre, hiszen legfontosabb célunk, hogy a személyes oktatást
minél tovább folytatni tudjuk. Ehhez mindenkitől nagyfokú fegyelmezettségre van szükség!

Budapest, 2020. augusztus 28.
Az Iskolaközpont Vezetősége

Letölthető formátumban

Posted by Adminisztrátor in Fontos információk, Iskola, Kiemelt, Levelek a szülőknek
2019/2020. tanév márciusi hírlevél

2019/2020. tanév márciusi hírlevél

Kedves Szülők! A 2020. márciusi hírlevelünket itt olvashatják el.

Szent János Pál Hírlevél                                                                                                                                                   2020. március 1.

 1. levél 2019/2020. tanév

Kedves Szülők!

Hamvazószerdával (idén február 26.) elkezdődött a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. A következő imádsággal kívánunk mindenkinek elcsendesedést, megújulást, örömteli várakozást.

„Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy minden, amit teszünk, Veled kezdődjék el és Veled végződjék. Erősíts minket jó szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap egyre jobbak legyünk. Ámen.”

(Theodor Burzer nyomán)

Előttünk álló programjaink:

Március:
3. kedd 8.15 Lelki nap a 12. évfolyam számára.
5. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában.
6. péntek Első pénteki iskolamise

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re.

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, érkezés 7.45-re.

7. szombat 9.00-13.00 Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel.
10. kedd 8.15 Lelki nap a 9. évfolyam számára.
9.00-17.00 Ebédbefizetés
11. szerda 8.15 Lelki nap az 5.a és az 5.b osztályok részvételével.
8.00-16.00 Ebédbefizetés
13. péntek   Tanítás nélküli munkanap.
13-18. péntek-szerda Határtalanul program – vendég tanárok és diákok Erdélyből az iskolában.
16. hétfő

 

9.15

Március 15. ünnepség

2. óra: 1-4. évf. helyszín: díszterem

10.15 3. óra: 5-8. évf. helyszín: díszterem
11.10 4. óra: 9-12. évf. helyszín: díszterem
  Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (7. 9. évf.)
17. kedd 8.15 Lelki nap a 10. évfolyam számára.
18. szerda 8.15 Lelki nap a 6.a és a 6.b osztályok részvételével.
8.00-16.00 Ebédbefizetés
19-20.csütörtök-péntek   A 7. és a 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosításának lehetősége (sorrendváltoztatás).
20-22. péntek-vasárnap Fiatal missziósok.
23-30.   Regisztráció az április 1-jei szülői fogadóórára az iskola honlapján keresztül.
23-24. hétfő-kedd 8.15 Lelki gyakorlat a 11. b osztály számára.
24. kedd 8.15 Lelki nap a 11. a osztály számára.
március 30-április 3.   Osztályozóvizsgák az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők számára. ’’. b osztály nyelvi vizsga (C1).
31 kedd 8.15 Lelki nap a 7.a, 7.b és a 7.c osztályok részvételével.

 

Ebédbefizetés áprilisra: kedden és szerdán (márc. 10-11. márc.18.) Kedd: 9.00-17.00, szerda: 8.00-16.00.

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Április napok száma teljes áru csak ebéd nagycsaládos csak ebéd teljes áru ebéd és uzsonna nagycsaládos ebéd és uzsonna egész napos étkezés teljes áron egész napos étkezés nagycsaládos
Óvoda 18         12 420 6 210
Általános iskola 16 8 960 4 480 9 600 4 800    
Gimnázium 8 960 4 480      

 

 

 • Március 13-án tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon iskolaközpontunkban nem lesz tanítás.
 • Március 16-án ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik.
 • Március 19-20. között a hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezők a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén változtathatnak.
 • Az április 1-jei szülői fogadóórára a jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az elektronikus jelentkezésre március 23-30. között (12.00-ig) van lehetőség.
 • Iskolánk bekapcsolódik a Könyvet a szórványba! mozgalom könyvgyűjtésébe. A Kárpát-medence gyermekei számára gyűjtünk könyveket, hogy ők is megőrizhessék anyanyelvüket. Amit gyűjtünk: képeskönyvek, mesekönyvek, kerekítő-, ringató-könyvek, és ifjúsági irodalom; felnőttek számára igényes könyvek – akár szépirodalom, akár pl. kertészkedésről szóló könyvek. Fontos, hogy jó állapotú és a jó ízlésnek megfelelő könyveket adjunk tovább.

A gyűjtés március 2-13. között lesz, a porta közelében elhelyezett ládában. Ha vannak felajánlani való könyveik a fenti témákban, köszönettel vesszük. Amennyiben érdeklődik a mozgalom iránt, többet is megtudhat az alábbi honlapról: www.konyvetaszorvanyba.hu.

 • Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak.

Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magán­személy bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

Áprilisi előzetes:

 • Április 4-én, szombaton iskolánk 5-12. évfolyamos tanulói élő passiójátékon vesznek részt a Papp László Budapest Sportarénában. A program délután 15.00 órakor kezdődik. A részleteket később ismertetjük. Ez a nap számozott tanítási nap, a részvétel mindenkitől elvárt.
 • Április 4-én, szombaton az alsó tagozatos diákok lelki napon vesznek részt, amely 8.15-kor kezdődik az iskolában. Ez a nap számukra is számozott tanítási nap, a részvétel mindenkitől elvárt.
 • A tavasz szünet előtti utolsó tanítási napon, április 8-án rendezzük meg a János Pál Akadályversenyt. A tudnivalókról az iskola honlapján olvashatnak majd.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

                                                                                                        az iskola vezetése

 

Posted by Adminisztrátor in Események, Levelek a szülőknek
2019/2020. tanév februári hírlevél

2019/2020. tanév februári hírlevél

Kedves Szülők! A 2020. februári hírlevelünket itt olvashatják el.

Szent János Pál Hírlevél                                                                                                                                                              2020. január 30.

 1. levél -2019-2020. tanév

Kedves Szülők!

Hamvazószerdával (idén február 26.) kezdődik a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. A Nagyböjt a megújulás, bűnbánat és az öröm időszaka. Csendes, észrevétlen, de egyidejűleg mégis mélysége van. A böjtben az ember igyekszik eltávolodni minden feleslegestől, a reá zúduló hiábavalóságoktól, amelyek a hétköznapok minden napján körülveszik őt, és önmagára akar találni. A Nagyböjt felkészít fel bennünket legnagyobb ünnepünkre. Ez lehet lelki zarándoklat, egy lelki tavasz. Ezért ennek a lelki tavasznak az a feladata, hogy elvezessen bennünket ahhoz, hogy annak vége felé, ha csak egy kicsivel is, de jobbak legyünk, mint amilyenek korábban voltunk.

Előttünk álló programjaink februárban:

február
6. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában

 

7. péntek

Első pénteki iskolamise

 

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re.

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, érkezés 7.45-re.

11. kedd 9.00-17.00 Ebédbefizetés
12. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés
12. szerda

8.15-9.00

9.15-10.00

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára az 1. és a 2. órában.
  A harmadik órától rövidített órák.
16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, tájékoztató a szülők számára.

13-14.

csütörtök-péntek

  Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján.
14. péntek 15.00-18.00 Felsős farsang
15. szombat  

Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára.

Jelentkezési határidő a felsőfokú képzésre.

17-18.

hétfő-kedd

  Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján.

17-18.

hétfő-kedd

  11.b angol nyelvi vizsga – írásbeli.
19. szerda   Jelentkezési határidő a 7 és 9 évfolyamos gimnáziumi képzésekre.
8.00-16.00 Ebédbefizetés

19-21.

csütörtök-péntek

8.15-14.00 Témanapok, János Pál Akadémia előadások.

24-25.

hétfő-kedd

  11.b angol nyelvi vizsga – szóbeli.

24-28.

hétfő-péntek

14.00 órától Felvételi szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi eljárás keretében.
február 24-március 4.   Külföldi tanulmányút, Sevilla- Malaga.
26. szerda

Hamvazószerda

Szentmise

8.15: 1-6. évfolyam számára a díszteremben.

9.45-től: 7-12. évfolyam számára a díszteremben

 

28. péntek   Jelentkezési határidő az általános iskola első évfolyamára.
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a 7-12. évfolyam számára.

 

Ebédbefizetés márciusra: Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Március napok száma teljes áru csak ebéd nagycsaládos csak ebéd teljes áru ebéd és uzsonna nagycsaládos ebéd és uzsonna egész napos étkezés teljes áron egész napos étkezés nagycsaládos
Óvoda 21         14 490 7 245
Általános iskola 11 760 5 880 12 600 6 300    
Gimnázium 11 760 5 880      

 

 • Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2020. február 12-én. Az első óra 8.15-kor a második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület a honlapon elérhető, regisztrálni január 29-február 10. között lehet. Kérjük, hogy a 16.30-kor kezdődő délutáni alkalomra is regisztráljanak.

https://regi.janospal.hu/iskola/also-tagozat/leendo-elso-osztalyosoknak/

Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók: https://regi.janospal.hu/felveteli-tajekoztato/

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.

 • Február 12-én, szerdán a harmadik órától rövidített órákat tartunk. A harmadik óra 10.10-kor kezdődik. A pontos időbeosztásról később nyújtunk tájékoztatást.
 • A hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezés határideje 2020. február 19. A hat évfolyamos képzésre jelentkezők az alábbi linken találnak segítséget a Jelentkezés a középfokú iskolába cím alatt:

https://regi.janospal.hu/wp-content/uploads/2020/01/az-egyeni-jelentkezes-menete-2019_2020.pdf

A szóbeli meghallgatására, mind az öt évfolyamos mind a hat évfolyamos képzés esetében 2020. február 24-február 28. között kerül sor. A szóbeli elbeszélgetés minden nap 14.00 órától kezdődik. A beosztásról külön minden felvételizőnek külön értesítést küldünk.

 • Február 19-21. között iskolaközpontunkban Témanapok keretében tanulnak a diákok. Nem órarend szerinti órák lesznek, hanem külön ezekre a napokra meghirdetett tematikus foglalkozáson vesznek részt a tanulók. Felvilágosítást az osztályfőnökök adnak.

A János Pál Akadémiára benevezett tanulók ezeken a napokon, délelőtt tartják meg előadásaikat előzetes beosztás szerint.

 • Kérjük a kedves szülőket, hogy a portára csak különlegesen fontos ügyben hagyjanak tárgyakat (pl. kulcs, gyógyszer,…), mert nagyobb terjedelmű tárgyak valamint étel tárolására, továbbítására nincs lehetőség.
 • A Márton napon találtunk 2 db Decathlon utalványt, kérjük, a tulajdonosa jelentkezzen a hónap végéig, azután az utalványokat az iskola céljaira használjuk fel.
 • Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak.

Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magán­személy bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

 

az iskola vezetése

 

Posted by Adminisztrátor in Események, Levelek a szülőknek
2019/2020. tanév januári hírlevél

2019/2020. tanév januári hírlevél

Kedves Szülők! A 2020. januári hírlevelünket itt olvashatják el.

Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                                         2019. december 20.

 1. levél 2019/2020. tanév

Kedves Szülők!

Minden családnak Istentől áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk a Szent II. János Pál Iskolaközpont nevében.

Előttünk álló programjaink:

január
6. hétfő

 

Vízkereszt

 

A téli szünet utáni első tanítási nap.

Szentmise 8.15-től a 7-12. évfolyam számára a díszteremben.

Szentmise 9.15-től az1-6. évfolyam számára a díszteremben.

6-10. hétfő-péntek 9. kny nyelvi vizsgái (B1)
8. szerda 8.15-13.30 Rövidített órák 1-7. órák megtartva.
13-17. hétfő-péntek Osztályozóvizsgák egyéni munkarendű tanulók számára.
13. és 20. hétfő 9. kny szaknyelvi vizsgák
14 kedd 9.00-17.00 Ebédbefizetés
15. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés
16. csütörtök   A hat évfolyamos felvételi előkészítő utolsó foglalkozása.
18. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga a hat és az öt évfolyamos gimnáziumba felvételizőknek.
22. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés
24. péntek   Az első félév vége.
8.15

 

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról:7-12. évfolyam, díszterem.

28. kedd 8-15-13.00 Pályaorientációs nap a 8-12. évfolyam számára. A 8. évfolyam és a 9. kny a második idegen nyelvi nap is.
31. péntek   Félévi értesítők elküldése
16.00 Gimnáziumi bál

 

Ebédbefizetés februárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Február napok száma teljes áru csak ebéd nagycsaládos csak ebéd teljes áru ebéd és uzsonna nagycsaládos ebéd és uzsonna egész napos étkezés teljes áron egész napos étkezés nagycsaládos
Óvoda 20         13 800 6 900
Általános iskola 11 200 5 600 12 000 6 000    
Gimnázium 11 200 5 600      

 

 • Január 8-án nevelőtestületi értekezlet keretében a tanári kar elsősegély alapismeretek előadáson és gyakorlati foglalkozáson vesz részt. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden óra megtartunk. Az órák 35 percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokat megtartjuk.
 • A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező 6. és 8. évfolyamos diákok vesznek részt. A központi írásbeli vizsgáról január elején tájékoztató levelet kapnak a diákok, amely minden fontos információt tartalmaz.
 • A magyar kultúra napja alkalmából Gazda István tudománytörténész előadását hallgatják meg a 7-12. évfolyam diákjai a díszteremben január 24-én az első órában.
 • Január 28-án a 8-12. évfolyamos diákok pályorientációs napon vesznek részt az iskolában külön program szerint. A 8. évfolyam valamint a 9. kny osztály a második idegen nyelvi napon is részt vesz.
 • Január 31-én 16.00 órai kezdettel Gimnáziumi bál lesz az iskolában, melynek részleteiről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

az iskola vezetése

 

Posted by Adminisztrátor in Események, Levelek a szülőknek
2019/2020. tanév decemberi hírlevél

2019/2020. tanév decemberi hírlevél

Kedves Szülők! A 2019. decemberi hírlevelünket itt olvashatják el.

Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                                         2019. november 29.

 1. levél -2019-2020. tanév

Juhász Gyula
Rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A ministráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifjú pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Kedves Szülők!

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre.

Előttünk álló programjaink:

december
3. kedd 8.15 Lelki nap a 6. évfolyam számára.
18.00-20.30 Szülői lelkiest – A szentségimádás iskolája
5. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában, 12. b osztály.
8.15-13.00 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára.

 

 

6. péntek

Első pénteki iskolamise

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re.

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, érkezés 7.45-re.

  A 8. és 6. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára történő jelentkezésének határideje.

 

10. kedd

8.15 Lelki nap az 5. évfolyam számára.
9.00-17.00 Ebédbefizetés
11. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés

 

13. péntek

  Lucázás az 1-4. évfolyamon.
19.00-23.00 Nightfever ifjúsági zenés szentségimádás és utcai misszió.

 

 

18. szerda

8.00-16.00 Ebédbefizetés
10.15 Alsó tagozatosok adventi koncertjének főpróbája a díszteremben.
17.00 Alsó tagozatosok adventi koncertje a díszteremben.
19. csütörtök 15.00 Kosár- Gála
20. péntek   Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.
1. óra 8.15 1-6. évfolyam – Karácsony előtti iskolamise
2. óra 9.15 7-12. évfolyam – Karácsony előtti iskolamise
10.15-11.45 Osztálykarácsonyok
dec.23-jan.3.   Téli szünet

 

2020. jan. 6.

hétfő

 

  Első tanítási nap a téli szünet után.

Vízkereszt

1. óra 8.15

2. óra 9.15

 

7-12. évfolyam: szentmise a díszteremben.

1-6. évfolyam: szentmise a díszteremben.

 

 Ebédbefizetés januárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Január napok száma teljes áru csak ebéd nagycsaládos csak ebéd teljes áru ebéd és uzsonna nagycsaládos ebéd és uzsonna egész napos étkezés teljes áron egész napos étkezés nagycsaládos
Óvoda 20         13 800 6 900
Általános iskola 11 200 5 600 12 000 6 000    
Gimnázium 11 200 5 600      

 

 • Szeretettel hívunk minden szülőt, nagyszülőt december 3-án 18.00 órakor kezdődő lelki estre. Ez alkalommal Szabó-Molnár Bálint LC atya tart előadást Fábry Kornél atya “A szentségimádás iskolája” című előadás-sorozatának 12. részéről, mely az “Eucharisztia és misszió” témáját járja körül. Ezt követően szentségimádásra és szentmisén való részvételre nyílik lehetőség.

Helyszín: az iskola kápolnája

 • A Márton napi gyűjtésből befolyt összeget udvari játékok beszerzésére, felújítására és hangszerek beszerzésére fordítjuk. Ezúton is köszönjük segítségüket!
 • Decemberben minden kedden, szerdán és csütörtökön rorate mise van a kápolnában 7.15 órai kezdettel. A honlapon megtalálják az osztályok részvételének beosztását is. A rorate napján kérjük, az alsósokat 7.05-ig hozzák be az iskolába, hogy az osztályteremből együtt vonulhassanak fel. December 5-én a rorate mise a díszteremben lesz az alsó tagozat számára.
 • Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2019. december 6. Azoknak a 6. osztályos tanulóknak is most kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára, akik a hat évfolyamos képzésen szeretnék folytatni tanulmányaikat. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, az alábbi linkről:

https://regi.janospal.hu/wp-content/uploads/2019/11/Jelentkezesi_lap_irasbeli_2019.pdf

 • A december 7-i és 14-i szombati munkanapokon iskolánkban nem lesz tanítás.
 • Szeretettel várjuk Önöket az alsósok adventi koncertjére december 18-án. Idén is nyilvános a főpróba, amely délelőtt 10.15-kor kezdődik. Ezen az alkalmon óvodásaink is részt vesznek. Kérjük azokat a szülőket, nagyszülőket, akik meg tudják oldani, ekkor nézzék meg az előadást, így csökkentve a délutáni zsúfoltságot.
 • A december 19-én 15-00 órakor kezdődő tanár-öregdiák kosár-gálára valamint az azt követő agapéra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 • 2019. december 20-án, pénteken 8.15-12.00 óráig az első négy óra lesz, megtartva. Kérjük a szülőket, hogy alsóbb évfolyamos gyermekeiket 12.00 óráig vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk 15.00 óráig. Megértésüket köszönjük.
 • A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő.

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

az iskola vezetése

Posted by Adminisztrátor in Események, Levelek a szülőknek