Bertha Theodóra, ének-zene és magyar nyelv és irodalom tanár

Ellátott feladat: ének tanár 1-6. évfolyamon, Ének szekció vezetője. 5.a, 6.a és b osztályokban magyar nyelv és irodalom tanítása

2004-ben végeztem az ELTE tanító szakán magyar nyelv és ének- zene műveltség területeken. 2011-ben a  Pécsi Tudományegyetemen zeneterapeuta végzettséget szereztem.

Népzenei kultúrkörben nevelkedtem. A zenébe, mint minden eredendően emberibe beleszülettem, ebből táplálkoztam és lehetőség szerint ehhez szeretném hozzátenni saját alkotóerőmet.

Hiszek a zene érzelemtanító-nevelő hatásában, örömömre szolgál, ha a zenét eszközként használva diákjaim formálódására lehetek. Ének óráim egyik fő célja hogy a gyerekek érzelmeire hassak, így lehetőséget adok arra, hogy érzékennyé váljanak a zenére.

Elérhetőség: bertha.theodora@janospal.hu

VISSZA A NEVELŐTESTÜLETHEZ