Balogh Veronika, magyar és német tanár

A Patrona Hungariae Gimnáziumban érettségiztem 2001-ben. Egyetemi tanulmányaimat az ELTE BTK és PPK német nyelv és irodalom, valamint magyar nyelv és irodalom szakán végeztem. A Germanisztikai Intézet szervezésében a magyarországi németek nyelvét és irodalmát kutató programban vettem részt. 2008 szeptembere óta tanítok ebben az iskolában gimnazistáknak magyart és németet.

A tanítás számomra hivatást jelent. Már tizenéves koromban tudtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor elsősorban azért gondoltam ezt a pályát fontosnak, mert a tudás megszerzése úgy tűnt értékesnek a számomra, ha van kinek továbbadni, ezáltal másokat is gazdagítani.

Szakmai gyakorlatomon sok elismerő biztatást kaptam mentortanáraimtól, s tanítványaim is elfogadtak, s sikerült közösen együttműködve szakmailag is értékes munkát végeznünk. Büszke vagyok rá, hogy a Trefortban végzett szakmai gyakorlatom után, óraadó tanári állásra kaptam ajánlatot. Örülök neki, hogy tanári pályámat végül egy keresztény szellemiségű iskolában kezdhettem meg, hiszen magam is ilyen gimnáziumba jártam, s jól tudom, a szakmai pontosság mellett a diák számára fontos az is, hogy tanárára mint embertársára is számíthasson.

Szeretek tanítani. Nem tartom könnyű munkának, s óriási felelősséggel is jár, mégis rengeteg öröm forrása lehet. A tanításnak fontos része a tanár által már alaposan elsajátított ismeretek továbbadása, de a tanár emellett akarva-akaratlan értékeket is közvetít, személyes példájával is tanítványai előtt áll. A tanári munka elsősorban az adásról szól, s ez nem mindig mutat látványos eredményeket. Ha egy kőműves felépít egy házat, bátran dicsekedhet vele, az az ő alkotása. Ha egy tanár jól tanít, az a diákjai sikerén látszik, ami viszont már nem a tanár, hanem a diák alkotása, melynek létrehozásában tanítója csak segítségére volt. Ennek ellenére azt hiszem, legbüszkébb mégis tanítványaimra lehetek. Mindenekelőtt a 2013 tavaszán öt év után elballagott első osztályomra, és persze a mostanira is.

Elérhetőség:

VISSZA A NEVELŐTESTÜLETHEZ