Késmárkyné Brückner Rita, matematika tanár

Elérhetőség: kesmarky.rita@janospal.hu