Siklós Özséb, testnevelés tanár

Elérhetőség: siklos.ozseb@janospal.hu