Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak

Szigethy Katalin, könyvtáros

Iskolai könyvtári állománykezelése és rendelkezésre bocsátása,  könyvtári ismeretek oktatása

végzettsége: informatikus könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Elérhetőség:

Aleszné Mező Magdolna, gyógypedagógus-logopédus

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-logopédia karán szereztem logopédia szakirányon.

A sikeres élethez hatékony verbális kommunikációra van szükség, ezért kiemelkedő fontosságúnak tartom a beszéd – hang – nyelv – és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek kommunikációs problémáinak mielőbbi felismerését és korrekcióját.

Elérhetőség:

Arendt Anna

Arendt Anna, pszichológus

Pszichológus diplomámat munka- és szervezet szakirányon szereztem, jelenleg óvoda- és iskola szakpszichológus jelölt vagyok az ELTE-n. Kutatott témáim az érzelmi megküzdés és a stresszkezelés. Az iskolapszichológusi munkám során célom, hogy segítsek megoldást találni a mindennapokban felmerülő nehéz helyzetekre, legyen az magatartásbeli, teljesítménybeli vagy emberi kapcsolatokhoz fűződő. Nagy hangsúlyt fektetek a személyiségfejlesztésre, az önismeretre és a kompetenciák fejlesztésére egyaránt, mind egyéni, mind csoportos formában.
 
A tanárokkal, tanlelkülettel és a szülőkkel együttműködve segítem az óvodai és iskolai munkát az oktatói- nevelői tevékenység hatékonyságának érdekében.
 
Az iskolapszichológusi szolgáltatás egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások estében szülői beleegyezéssel történik, konzultációra időpontot e-mailben lehet kérni.